1. Osoby do sprzątania hal produkcyjnych, praca zmianowa od poniedziałku do piątku.
2. Osoby do sprzątania biur w godzinach popołudniowych oraz porannych.
3. Osobę do obsługi portierni – praca zmianowa.

Telefon do kontaktu w sprawie pracy – 91 482 37 34